Översikt över mikrosajter

Status Kvalitet Aktivitet Index
1. Arbeta hos oss
Öppen 83% 83% 77,2
2. Digitaliserat lärande
Öppen 83% 83% 77,2
3. Så går det till
Öppen 83% 83% 77,2
4. Horisont 2020
Öppen 83% 83% 77,2
5. Särskilda satsningar på något
Öppen 83% 83% 77,2
6. En annan microsite
Öppen 83% 83% 77,2
7. En annan microsite
Öppen 83% 83% 77,2
8. En annan microsite
Öppen 83% 83% 77,2
9. En annan microsite
Öppen 83% 83% 77,2
Status Kvalitet Aktivitet Index
1. Arbeta hos oss
Öppen 83% 83% 77,2
2. Digitaliserat lärande
Öppen 83% 83% 77,2
3. Så går det till
Öppen 83% 83% 77,2
4. Horisont 2020
Öppen 83% 83% 77,2
5. Särskilda satsningar på något
Öppen 83% 83% 77,2
6. En annan microsite
Öppen 83% 83% 77,2
Status Kvalitet Aktivitet Index
7. En annan microsite
Öppen 83% 83% 77,2
8. En annan microsite
Öppen 83% 83% 77,2
9. En annan microsite
Öppen 83% 83% 77,2